Неділя, 11.04.2021, 12:58
Відділ культури, молоді та спорту Гощанської районної державної адміністрації
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
.

Про нас пишуть

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 72
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Додаток 1

«Погоджено» «Затверджую»

Голова Гощанської районної                      Начальник відділу культури і

організації профспілки                                туризму райдержадміністрації

працівників культури

Ю.КРАВЧУК                                                 А.ІВАСЮК

                                                   

 

                                                                     ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників культури і освіти у сфері культури Гощанського району

1.Загальні положення.

1.1.Дані Правила Внутрішнього трудового розпорядку (далі правила) підготовлені на основі Кодексу Законів про працю України, Положення про відділ культури і туризму Гощанської райдержадміністрації, інших законодавчих актів з метою врегулювання відносин між керівництвом і працівниками закладів культури підпорядкованих відділу культури і туризму Гощанської райдержадміністрації, зміцнення їх дисципліни, ефективного використання робочого часу, забезпечення високої якості роботи, підвищення продуктивності для нормальної високопродуктивної роботи, заохочення за сумлінну працю, застосування до порушників заходів дисциплінарного і громадського впливу.

1.2. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості i не нижче мінімального розміру, встановленого державою, включаючи право на вибір професії, роду занять i роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

Трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх трудових обов'язків i є необхідною умовою організації ефективної праці.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.3. Метою Правил є визначення обов'язків працівників, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок працівників закладів культури, освіти у сфері культури, підпорядкованих відділу культури і туризму Гощанської райдержадміністрації.

1.4. Дія Правил поширюється на всіх працівників закладів культури, освіти у сфері культури, підпорядкованих відділу культури і туризму Гощанської райдержадміністрації які працюють за трудовим договором.

1.5. Питання, які пов’язані з застосуванням Правил, вирішуються адміністрацією відділу культури і туризму Гощанської райдержадміністрації в межах наданих їй прав, дирекцією Гощанського районного об’єднання культури і дозвілля, дирекцією централізованої системи публічно-шкільних бібліотек, дирекцією районної школи мистецтв, а у випадках, що передбачені чинним законодавством і Правилами, спільно за погодженням з профспілковим комітетом.


2. Порядок прийняття та звільнення працівників.

2.1. Кожен працівник реалізовує своє право на працю шляхом укладання трудового договору.

2.2. Згідно ст. 24 КЗпП України, при укладенні трудового договору працівник зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я в т. ч. про інвалідність та інші документи.

Також працівник подає реєстраційний номер облікової картки (ідентифікаційний код).

До інших документів належать, зокрема:

військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);

свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

пенсійне посвідчення;

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю (висновок і індивідуальна програма реабілітації від МСЕК);

чорнобильське посвідчення відповідної категорії;

свідоцтво про народження дитини (дітей);

документ, що підтверджує статус одинокої матері;

документ, що засвідчує дитині інвалідність та ін.

Прийняття на роботу без подання вказаних документів не допускається.

2.3. Прийняття на роботу на матеріально - відповідальні посади осіб, які мають судимість за розкрадання, хабар та інші корисливі злочини або звільнені з роботи у зв’язку з втратою довір’я, не допускається. На матеріально-відповідальні посади не можуть бути прийняті також неповнолітні.

2.4. Заява працівника про приймання на роботу, розглядається адміністрацією установи протягом трьох днів.

2.5. Укладання трудового договору оформлюється наказом і оголошується працівнику під розпис.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не був виданий, але працівника фактично було допущено до роботи.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб які поступають на роботу відомості про їх партійну і національну належність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.6. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник повинен бути ознайомлений:

- зі статтею 29 КЗпП України;

- з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- з колективним договором;

- з умовами оплати праці;

- з посадовою інструкцією;

- з інструкцією з охорони праці та протипожежної безпеки.

2.7. На всіх працівників (крім сумісників), які відпрацювали більше 5 днів, ведуться трудові книжки в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 р. № 58 (у редакції наказу Мінпраці і Мін’юсту України від 08.06.2001 р. №259/34/5), оформляється особова справа, що складається з особового листа, автобіографії, копії документів про освіту та інших передбачених чинним законодавством документів.

2.8. Переведення на іншу роботу у відділі культури і туризму, а також в іншу установу, організацію допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статтях 33 і 34 КЗпП та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

2.9. Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених чинним законодавством України.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин договір розривається у строк, про який просить працівник.

По закінченні строку попередження працівник має право припинити роботу.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації без згоди профспілкового органу допускається у випадках:

- ліквідації відділу культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації, або установи, в якій працює працівник;

- незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу;

- звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку з обмеженням на роботу за сумісництвом, передбаченим законодавством;

- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

- звільнення працівника, який не є членом профспілки працівників культури Гощанського району.

Строковий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають роботі за договором, порушення адміністрацією законодавства про працю, трудового договору та інших поважних причин.

2.10. При припиненні трудового договору з підстав, зазначених пунктом 6 статті 36 і пунктами 1,2 і 6 статті 40 КЗпП України, або внаслідок порушення адміністрацією відділу культури і туризму законодавства про працю чи умов трудового договору (стаття 39 КЗпП України) працівникам виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

2.11. У день звільнення працівника йому видається належно оформлена трудова книжка і проводиться остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення мають робитися в трудовій книжці у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та посилання на відповідну статтю і пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника.

3.Основні обов’язки працівників.

3.1.Працівники закладів культури та освіти у сфері культури зобов’язані:

- працювати чесно і сумлінно, додержуватися дисципліни праці, даних правил, своєчасно і якісно виконувати розпорядження керівників, використовуючи весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов’язки;

- підвищувати продуктивність праці, своєчасно, якісно і старанно виконувати функціональні (посадові) обов’язки і доручену роботу;

- поліпшувати якість роботи по вдосконаленню професійних знань та навичок роботи, не допускати недоліків, упущень і помилок в роботі;

- дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- вживати заходів щодо негайного усунення причин та умов, що заважають своєчасному виконанню робіт, терміново сповіщати про це адміністрацію відділу культури і туризму ;

- утримувати своє робоче місце, обчислювальну і комп’ютерну техніку та інше обладнання в порядку, чистоті і полагодженому стані, а також підтримувати чистоту і охайність робочого місця;

- бережно ставитись до державної власності, майна, інструментарію;

- вести себе гідно, дотримуватись правил загального громадського співжиття.

3.2. Педагогічні працівники повинні:

- забезпечувати умови для засвоєння учнями, навчальних програм на рiвнi обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові їх здібностей;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, національно-культурних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного i соціального устрою, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність i загальну культуру.

4.Основні обов’язки адміністрації

4.1.Адміністрація установи зобов’язана:

- вживати заходів до підвищення ефективності роботи підпорядкованих закладів, підвищувати відповідальність кожного працівника за доручену ділянку роботи;

- наполегливо працювати над створенням сприятливого морально – етичного та психологічного клімату в трудових колективах, підпорядкованих закладів;

- правильно і раціонально організовувати роботу працівників;

-закріпити за ними робочі місця, своєчасно ознайомлювати з установленими завданнями, забезпечувати роботою на протязі всього робочого дня;

- забезпечити здорові та безпечні умови праці, справний стан техніки, інструментарію та іншого обладнання, а також матеріалів та інших ресурсів, що необхідні для безперебійної та ритмічної роботи;

- створювати умови для росту продуктивності праці шляхом запровадження нових досягнень науки, техніки, наукової організації праці, впроваджувати комп’ютеризацію робочих місць;

- забезпечувати додержання трудової і виробничої дисципліни, постійно проводити роботу по її зміцненню, скороченню втрат робочого часу, раціональному використанню трудових ресурсів, формуванню стабільних трудових колективів, вживати заходів до порушників трудової дисципліни, беручи до уваги при цьому думку трудового колективу;

- додержуватись чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки, постійно займатися питаннями поліпшення умов праці, забезпечувати належне технічне обладнання робочих місць та створювати відповідні умови роботи;

- своєчасно видавати заробітну плату два рази на місяць 15 і 30 числа кожного місяця. У випадку, коли ці дні збігаються з вихідними або святковими днями, заробітна плата виплачується напередодні. Заробіток за весь час відпустки виплачується не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки;

- створювати умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження майна, що знаходиться у користуванні працівників;

- забезпечувати умови для поліпшення якості роботи, раціонального використання матеріалів, ресурсів, підвищувати роль морального і матеріального стимулювання високо продуктивності праці, розповсюджувати передовий досвід і цінні ділові ініціативи працівників;

- забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати умови для поєднання роботи та навчання для працівників, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва;

- уважно ставитись до потреб і запитів працівників, сприяти поліпшенню їх житлових та культурно-побутових умов.

Адміністрація виконує свої обов’язки у відповідних випадках разом або за погодженням з районним комітетом профспілки працівників культури.
Врегулювання колективних трудових спорів здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)».

5. Робочий час та його використання.

5.1.Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю за однакової тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.

Розпорядок щоденної роботи:

- початок роботи – 9.00

- перерва на обід - 13.00 - 14.00

- закінчення роботи - 18.15 (в п’ятницю до 17.00)

Графік роботи працівників бібліотек та сільських клубних установ встановлюється за окремим наказом і доводиться працівникам під розписку.

Графік роботи педагогічних працівників встановлюється у відповідності до педагогічного навантаження і доводиться під розписку.

Напередодні святкових і неробочих днів, передбачених ст.73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину, крім працівників, яким встановлена скорочена тривалість робочого часу.

Працівникам клубних та бібліотечних установ, у випадку, коли святкові дні припадають на робочі дні - суботу або неділю, з метою забезпечення роботи закладів культури району, раціонального використання робочого часу і часу відпочинку працівників, керуючись ст.72 та 107 КЗпП України, встановлюється вихідний день на наступний після святкового або неробочого дня за згодою профспілкового комітету.

5.2. Облік явки на роботу і залишення роботи ведеться в табелі обліку використання робочого часу. Листок з тимчасової втрати працездатності податься працівником особисто при виході на роботу, але не пізніше трьох днів з дня виходу на роботу.

5.3.Забороняється в робочий час:

- відривати працівників від їх безпосередньої роботи або відпускати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, які не пов’язані з виконанням службових обов’язків;

- скликати збори, засідання, всілякі наради з громадських питань;

5.4. Черговість надання, графік щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи та сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток затверджується на календарний рік не пізніше ніж на п’ятий робочий день січня поточного року та доводиться до відома працівників.

5.5. Чергова відпустка оформляється наказом.

5.6. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівників за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

,
Щорічна відпустка, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника, за погодженням з профспілковим органом та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному році. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд. У виняткових випадках частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

5.7. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу повинні нести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади, навчального плану i плану роботи.

Час початку i закінчення роботи, перерви встановлюються для педагогічних працівників розкладом занять.

5.8. При відсутності педагогічного або іншого працівника закладу керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни.

5.9. Надурочна робота та робота у вихідні і святкові дні допускається тільки з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмiрi.

5.10. В разі необхідності у канікулярний період, вихідні i святкові дні керівник закладу може залучати педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування i його тривалість затверджується керівником за погодженням із профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у канікулярні, вихідні i святкові дні вагітних жінок i матерів, які мають дітей віком до 3-х років.

Жінки, які мають дітей–iнвалiдiв або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у канікулярні, вихідні i святкові дні без їх згоди.

5.11. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу може залучати педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

5.12. Робота органів самоврядування навчального закладу регламентується Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) та Статутом закладу.

5.13. Надання відпустки керівникам закладів, іншим творчим та технічним працівникам сільських клубних закладів, керівникам районних закладів культури і мистецтва, освіти у сфері культури оформляється наказом відділу культури і туризму, а іншим працiвникам – наказом керівника закладу. Перенесення вiдпустки на iнший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством та колективним договором.

Забороняється ненадання: щорiчної вiдпустки протягом двох років пiдряд; працiвникам, молодше вiсiмнадцяти років; працiвникам, якi мають право на додаткову вiдпустку у зв'язку із шкiдливими умовами працi.

5.14. Педагогічним працівникам без погодження з керівником або заступником керівника закладу забороняється:

а) змінювати розклад занять;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять i перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків іншим педагогічним працівникам.

5.15. Забороняється:

а) відволікати в робочий час педагогічних працівників від їх обов’язків для участі в господарських роботах та заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

б) відволікати працівників закладу від виконання професійних обов’язків, а також учнів за рахунок навчального часу на роботу i здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

6.Заохочення за успіхи в роботі.

6.1.За зразкове виконання посадових обов’язків, покращення якості виконуваної роботи, тривалу і бездоганну працю та інші досягнення до працівників відділу культури і туризму застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) виплата премії;

в) нагородження почесною грамотою або подякою;

г) нагородження цінним подарунком.

Заохочення застосовується адміністрацією за погодженням з районною організацією профспілки працівників культури.

Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома всього колективу і заноситься до трудової книжки працівника.

6.2.За особливі трудові досягнення адміністрація відділу культури і туризму подає відповідне клопотання про нагородження працівника Почесною грамотою районної державної адміністрації, районної ради, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, присвоєння почесних звань та державних нагород.

7.Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

7.1.Відповідальність за порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або виконання на неналежному рівні з вини працівника покладених на нього трудових посадових, тягне за собою застосування дисциплінарного або громадського стягнення, а також інших заходів згідно з чинним законодавством.

7.2.За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки одне з таких стягнень:

- догана;

- звільнення.

При обранні виду стягнення повинен враховуватись ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попереднє ставлення працівника до роботи.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване:

- за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або Правилами, якщо до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського впливу (п. 3 ст. 40 КЗпП);

- за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин(п. 4 ст. 40 КЗпП);

- за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП);

- вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП).

7.4. Дисциплінарні стягнення застосовуються начальником відділу культури і туризму, директорами структурних підрозділів.

Наказ про дисциплінарне стягнення із зазначенням мотивів його застосування доводиться до відома працівника під розписку у триденний строк. У необхідних випадках наказ доводиться до відома всіх працівників.

7.5.Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.6.Адміністрація має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення працівником трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або профспілкової організації.

Трудовий колектив вирішує питання про стягнення за порушення трудової дисципліни членом колективу відповідно до своїх повноважень.

7.7. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни адміністрація повинна зажадати письмове пояснення.

Якщо працівник, який порушив трудову дисципліну, відмовляється дати пояснення, про це складається акт.

7.8. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.9. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

7.10. Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну закладу культури.

7.11. Матеріальна відповідальність наступає тільки при наявності прямої шкоди, лише в межах і порядку, передбаченому законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

7.12. За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

7.13. До цих Правил можуть вноситись доповнення і виправлення у разі змін у чинному законодавстві України.


Карта
Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
КРАСНОСІЛЬСКІ ВІТРЯКИ
Всеукраїнський фестиваль
народної творчості, історії
та побуту

http://krasnosilvit.at.ua
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz