Неділя, 11.04.2021, 12:15
Відділ культури, молоді та спорту Гощанської районної державної адміністрації
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
.

Про нас пишуть

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 72
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

V.ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Фонд оплати праці, форми і системи, мінімальна оплата праці

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, установи, організації.

На підставі Кодексу Законів про працю України (Затверджений Законом УРСР № 322-VІІІ від 10.12.1971р. ВВР,1971, додаток до № 50 ст. 375), Закону України “Про освіту”, Закону України “Про позашкільну освіту”, Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», ст.2 Закону України “Про Колективні договори та угоди”, Закону України «Про оплату праці», Галузевої угоди між Міністерством культури України та Професійною спілкою працівників культури України на 2017-2022 р, постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 1222 “Про реалізацію окремих положень і норм, передбачених статтею 57 Закону України “Про освіту”, Положення про школу естетичного виховання, постанови КМУ від 23.03.2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних навчальних закладів,вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», Постанови КМУ від 30.09.2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» (із змінами), наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами), Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 „Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, Наказу Міністерства культури та туризму України № 745 від 18.10.2005 року і на підставі Положення відділу культури і туризму, статутів районної школи мистецтв та централізованої системи публічно-шкільних бібліотек, районного об’єднання культури і дозвілля, застосовувати такі норми доплат і надбавок:

Основна заробітна плата. Це — винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата. Це — винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Начальник відділу культури і туризму, на підставі листів керівників структурних підрозділів щодо встановлення надбавок та премій працівникам, своїм наказом, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

а/ встановлює працівникам конкретні розміри надбавок у відповідності до Положення про преміювання. (Додаток 3) ;

б/ затверджує порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у відповідності до Положення про преміювання. (Додаток 3).

5.1. Заробітна плата в установах культури та мистецтва не повинна бути нижчою встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Мінімальні посадові оклади і тарифні ставки в встановлюються не нижче офіційно встановленого прожиткового рівня для працездатних осіб на 01 січня відповідного календарного року, а розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Працю працівників закладу оплачувати за тарифними розрядами, посадовими окладами, відповідно до виконуваної роботи, займаної посади, в залежності від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт відповідно дочинного законодавства.

У разі, коли працівникові, який виконав місячну (годинну) норму праці нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати організація проводить доплату до її рівня.

5.2. Посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівником установи на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з наступною атестацією або тарифікацією згідно з чинним законодавством.

Ставки заробітної плати й посадові оклади педагогічних працівників встановлюються керівником установи освіти при тарифікації за наслідками атестації.

Тарифікаційні списки встановленої форми (додатки N1-3) затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересня і подаються до відділу культури і туризму.

5.3. У районній школі мистецтв за години викладацької роботи, не виконані у зв'язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці провадиться у розмірі не менше двох третин їх тарифних ставок.

При наявності економії фонду заробітної плати за згодою керівника навчального закладу невичитані години можуть бути проведені протягом навчального року з додатковою погодинною оплатою.

5.4. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у грошовому вираженні.

5.5. Заробітна плата виплачується два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів в порядку та у строки згідно Закону про оплату праці.

5.6. При виплаті заробітної плати за вимогою працівника повідомляти про суму заробітної плати з розшифровкю за видами виплат, розміри утримань та суму зарплати, що належить до виплати.

5.7. З метою своєчасного розгляду трудових спорів працівників спільно з профспілками добиватися створення у кожному трудовому колективі, комісії по трудових спорах.

5.8. Виплачувати грошову винагороду за результатами роботи за рік в межах затвердженого фонду заробітної плати.

Забезпечити в організації гласність і повну прозорість умов оплати праці, порядку виплат надбавок, положення про преміювання, виплати винагород, інших заохочувальних виплат, даних про її позбавлення за недоліки в роботі.

5.10. Профспілковий комітет зобов’язується здійснювати контроль і сприяти додержанню трудового законодавства з питань оплати і нормування праці.

5.11. У разі невиконання адміністрацією відділу культури і туризму взятих зобов’язань у сфері оплати і нормування праці порушується в установленому порядку питання про притягнення винних у цьому осіб до відповідальності, передбаченої нормами чинного законодавства.

5.12. Індексація грошових доходів проводиться відповідно до

Постанови КМУ від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» (із змінами).

Відповідно до статті 5 Закону України «Про індексацію грошових

доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII індексація грошових доходів населення здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік

Припинення або обмеження виплат індексації не повинно впливати

на виплату інших стимулюючих виплат (премій, надбавок тощо).

5.13. Директор та заступники директора, відповідно до п. 91 Інструкції Міністерства освіти № 102 «Про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти», вести в основний час педагогічну роботу в розмірі не більше 12 годин на тиждень, а також, у зв'язку з виробничою необхідністю, виконувати додаткову педагогічну роботу понад цю норму, але не більше 240 годин на рік.

Доплати і надбавки, матеріальне заохочення. Гарантії в оплаті праці

Роботодавець зобов’язується:

5.14. Встановлювати посадові оклади заступників керівників установ, закладів культури, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів – на 10-30 відсотків, помічників керівників – на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів.

5.15. Встановлювати надбавки працівникам у розмірі до 50 % посадового окладу в межах фонду оплати праці:

- за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

- за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються.

5.16. Встановлювати надбавки працівникам за почесні звання України: «народний» - у розмірі 40 відсотків, «заслужений» - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох і більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

5.17. Встановлювати доплати працівникам у розмірі до 50 % посадового окладу:

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.

5.18. Проводити доплату у розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) роботи в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку (пожежним районного об’єднання культури і дозвілля, працівникам клубних закладів).

5.19. Проводити доплату за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

5.20. Водіям легкових, вантажних автомобілів, автобусів встановлюється надбавка за класність: водіям ІІ класу – 10%, І класу – 25% встановленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час.

Доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

5.21. Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» забезпечити виплату педагогічним працівникам закладу надбавку за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу в залежності від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки – 10 відсотків, понад 10 років – 20 відсотків, понад 20 років – 30 відсотків.

5.22. Педагогічним працівникам встановлюється надбавка «за престижність праці» в граничному розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 відсотків.

Надбавка встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником.

Зменшення надбавки «за престижність праці» можливе лише після узгодження цього питання з профспілковим органом і лише після повідомлення працівників не пізніше як за два місяці.

5.23. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» встановлювати клубним працівникам доплату за вислугу років залежно від стажу роботи на посадах, передбачених зазначеним переліком вищевказаної Постанови:

10 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад 3 роки;

20 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад 10 років;

30 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад 20 років.

5.24. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня

2009 р. N 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 89 ( 89-2014-п) від 25.03.2014} бібліотечним працівникам встановлювати надбавку за особливі умови роботи у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу, надбавка може бути встановлена у будь-якому розмірі, але не більше 50% посадового окладу.

Розмір надбавки встановлюється керівником установи у межах фонду оплати праці.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84 Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 267 ( 267-2005-п ) від 09.04.2005, N 1062 ( 1062-2009-п ) від 30.09.2009 } встановлювати бібліотечним працівникам доплату за вислугу років залежно від стажу роботи на посадах, передбачених зазначеним переліком вищевказаної Постанови:

10 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад 3 роки;

20 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад 10 років;

30 відсотків посадового окладу - за наявності стажу роботи понад 20 років.

5.25. Надбавка за вислугу років встановлюється з місяця, наступного за тим, в якому виникло таке право.

5.26. Преміювання працівників здійснювати згідно з Положенням про преміювання. (ст. 15 Закону України «Про оплату праці»)

За кожним видом преміювання у положенні визначаються конкретні показники, критерії, умови, граничні розміри і порядок визначення конкретних розмірів, періодичність і строки виплат премії щодо кожної категорії працівників. Визначаються також критерії для депреміювання.

5.27. Виплата щорічної винагороди працівникам районної школи мистецтв за підсумками роботи за рік здійснюється згідно з Положенням про преміювання.

5.28. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством (ст. 106, 107 Кодексу законів про працю України).

5.29. Оплачувати час простою не з вини працівника у розмірі не нижче двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду з моменту, коли працівник попередив свого керівника про початок простою (ст. 113 Кодексу законів про працю України).

5.30. Проводити виплату заробітної плати в першочерговому порядку перед іншими платежами (ст. 15 Закону України «Про оплату праці»).

5.31 Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплату праці за час перебування у відрядженні здійснювати у розмірі не нижче середнього заробітку (ст. 121 Кодексу законів про працю України).

5.32 У випадку супроводження викладачами районної школи мистецтв учнів для участі в конкурсах, фестивалях, витрати пов’язані з відрядженням відшкодовуються у розмірах та у порядку, передбачених законодавством. Розмір добових витрат оплачується у розмірі 100 відсотків.

5.33 Жінки, які мають дитину віком до трьох років не направляються у службове відрядження.

5.34. Обов’язковою умовою для відрядження жінки, яка має дитину (дітей) віком від трьох до чотирнадцяти років, є наявність письмової згоди такої працівниці. Відомості про згоду вказують у наказі про відрядження.

5.35. Забезпечити збереження та передачу архівним органам документів з оплати праці, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, визначених законодавством (Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/59 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів»).

Порядок виплати заробітної плати

Роботодавець зобов’язується:

5.36. Заробітну плату у грошовому виразі (у гривнях) виплачувати двічі на місяць за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Виплата здійснюється двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

5.37. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

5.38. Забезпечити виплату заробітної плати за весь період щорічної відпустки працівникам не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки (ст. 21 Закону України «Про відпустки»).

5.39. У разі виникнення в установі, організації заборгованості із заробітної плати, складати за погодженням з Профкомом графіки її погашення.

Розробляти заходи, направлені на погашення боргів із заробітної плати.

5.40. У разі затримки виплати заробітної плати на вимогу Профкому надавати інформацію про наявність коштів на рахунках установи (ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»), а на вимогу працівника – відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату (ст. 31 Закону України «Про оплату праці»).

5.41. Здійснювати компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з затримкою термінів її виплати згідно Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати».

Профком зобов'язується:

5.42. Представляти і захищати інтереси працівників культури у сфері оплати праці (ст. 247 Кодексу законів про працю України).

5.43. Регулярно контролювати розподіл та використання коштів фонду оплати праці, вносити пропозиції і вживати заходів до їх найбільш раціонального використання.

5.44. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства з оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати (ст. 248 Кодексу законів про працю України).

5.45. Аналізувати рівень середньої заробітної плати в установі, у галузі, регіоні, готувати пропозиції щодо вдосконалення оплати праці.

5.46. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав утримань з неї.

5.47. Розглядати на засіданнях Профкому за участю представника адміністрації (не рідше одного разу в квартал) питання стану оплати праці в установі та виконання зобов’язань колдоговору з питань оплати праці.

5.48. У випадку порушень законодавства про оплату праці інформувати відповідну галузеву обласну профспілкову організацію та обласну раду профспілок.


Карта
Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
КРАСНОСІЛЬСКІ ВІТРЯКИ
Всеукраїнський фестиваль
народної творчості, історії
та побуту

http://krasnosilvit.at.ua
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz