Неділя, 11.04.2021, 11:35
Відділ культури, молоді та спорту Гощанської районної державної адміністрації
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
.

Про нас пишуть

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 72
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Додаток № 3

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та матеріальне заохочення працівників

відділу культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації

Загальні положення

1.1. Положення про преміювання та матеріальне заохочення (далі – Положення) у відділі культури і туризму Гощанської районної державної адміністрації (далі – Відділ) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України: «Про освіту», «Про позашкільну освіту», “Про державну службу”, «Про оплату праці», «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року №78 “Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту", від 22 січня 2005 року №84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек», від 3 травня 1994 року №283 «Про порядок обчислення стажу державної служби”, від 30 серпня 2002 року №1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, від 30 вересня 2009 року №1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек», від 9 березня 2006 року №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, наказу Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2009 року №557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, наказу Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року №745 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки».

1.2. Положення запроваджується з метою:

зацікавленості працівників культури і мистецтва району, державних службовців, керівників і спеціалістів, службовців, робітників галузі культури у виявленні та реалізації резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, виходячи з їх ролі у діяльності галузі культури району, кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних ними робіт та функцій, рівня відповідальності та творчої активності;

умов підвищення заробітної плати працюючих за рахунок особистих трудових зусиль та оцінки особистого внеску у кінцеві результати галузі культури району;

активного залучення працівників структурних підрозділів відділу культури і туризму до участі в оцінці результатів праці кожного;

соціального захисту працівників культури, освіти в галузі культури щодо матеріальної підтримки у скрутних життєвих ситуаціях;

для вирішення соціально-побутових питань;

допомоги на оздоровлення.

1.3. Джерела формування фонду преміювання та матеріального заохочення у відділі культури і туризму:

економія фонду оплати праці по загального фонду державного бюджету для працівників, на яких поширюється Закон України «Про державну службу»;

економія фонду оплати праці по загальному та спеціальному фондах бюджету, в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на відповідний рік для решти працівників;

кошти спеціального фонду бюджету, в межах фактичних надходжень до цього фонду.

Норми цього Положення реалізуються відділом культури і туризму тільки в межах наявних коштів та кошторису, не допускаючи при цьому утворення кредиторської заборгованості по оплаті праці.

1.4. У відділі культури і туризму встановлюється тимчасова система преміювання та матеріального заохочення на бюджетний рік, крім обов’язкових виплат, надбавок і доплат, передбачених чинним законодавством.

Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому порядку у випадку відповідних змін у законодавстві, що суттєво впливають на його реалізацію у діяльності установ культури, освіти в системі культури району.

1.5. Працівників за рішенням відповідного керівника установи або наказу відділу культури і туризму може бути частково або повністю позбавлено премії у зв’язку з такими обставинами:

невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на них посадовими інструкціями;

недотримання виконавчої дисципліни (порушення термінів виконання доручень та завдань, отриманих на виконання, в тому числі на нарадах та оперативних нарадах, неякісного їх виконання);

- наявності зауважень з боку керівництва відділу культури і туризму, недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на роботі в нетверезому стані, порушення встановленого режиму роботи, запізнення на роботу, передчасне залишення роботи, догана);

грубого порушення, невиконання або неналежне виконання господарських договорів;

у випадку притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.6. Спори з питань преміювання та матеріального заохочення розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2. Види, напрями, показники, розміри та строки преміювання

та матеріального заохочення

2.1.Матеріальне заохочення (стимулювання) праці працівників культури та освіти у сфері культури здійснюється за такими видами та напрямами:

2.1.1.Преміювання:

- преміювання за місяць за індивідуальні результати роботи працівників з урахуванням їх особистих якостей, ставлення до праці;

преміювання за основні квартальні та річні результати творчої, педагогічної, виробничої, господарської, фінансово-економічної діяльності;

преміювання працівників школи мистецтв за підготовку до нового навчального року;

преміювання працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, що виконувались за дорученням керівництва, за умови своєчасного та якісного виконання поставленого завдання. Розмір (конкретна сума або відсоток) премії визначається керівництвом відділу культури і туризму залежно від обсягу, терміновості та важливості завдання;

у зв’язку з ювілейними датами;

у зв’язку з державними, професійними, святковими датами (День працівника освіти, День працівника державної служби, Всеукраїнський День працівників бібліотек, Всеукраїнський День працівників культури та майстрів народного мистецтва, День бухгалтера, День Незалежності України, День Конституції України, тощо);

2.1.2.Застосування доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів.

2.2. Показники преміювання.

2.2.1. За результатами роботи розмір премії визначається за такими показниками:

- виконання заходів, передбачених планами роботи відділу культури і туризму та планами роботи відповідних структурних підрозділів;

- виконавська дисципліна (виконання доручень керівництва);

- своєчасність та якість підготовки і проведення масових заходів;

- своєчасність та якість підготовки і здачі будь-яких статистичних звітів;

- успішні виступи аматорських колективів та окремих виконавців на Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних святах, фестивалях, конкурсах, здобуті призові місця.

- якісне і сумлінне виконання робіт, пов’язаних з організацією процедур закупівель;

- своєчасне складання та виконання кошторисів доходів і видатків по установах культури і мистецтва району, формуваня та виконання планів по наданню населенню платних послуг, конкретний внесок в обсяги збільшення власних доходів;

- розробка і здійснення конкретних заходів по фінансовому оздоровленню економіки, вдосконалення фінансово-економічної роботи в галузі культури району;

- високі творчі досягнення в праці;

- трудова дисципліна;

- тощо.

2.3. Премія працівникам галузі культури та освіти в галузі культури визначається за поданням безпосереднього керівника, з огляду на розмір посадового окладу, тарифної ставки, з урахуванням кваліфікаційної категорії, розряду та відповідно до особистого внеску в кінцеві результати роботи та встановлюються в конкретних розмірах.

Премії, що виплачуються одному працівнику, граничними розмірами не обмежуються.

2.4. Для своєчасної підготовки наказів на преміювання працівників, відділу культури і туризму керівниками структурних підрозділів подаються клопотання або службові записки щодо пропозицій по преміюванню з обґрунтуванням за досягнення яких показників пропонується нарахування премії:

- за місяць - до 20 числа кожного місяця;

- за квартал - до 20 числа останнього місяця поточного кварталу;

- за рік - до 20 грудня поточного року.

2.5. У випадку не подання в установлені терміни відповідного клопотання або службової записки адміністрація відділу культури і туризму може самостійно видати наказ про преміювання працівників.

2.6. Адміністрація відділу культури і туризму може відхилити клопотання про преміювання окремих працівників надавши аргументовану усну або письмову відповідь керівникам структурних підрозділів.

2.7. Наказ відділу культури і туризму про преміювання працівників погоджується з районною організацією профспілки працівників культури.

3. Система надбавок і доплат

3.1. Працівникам культури та освіти у сфері культури встановлюються:

- надбавка за вислугу років – (працівникам бібліотек та педагогічним працівникам - конкретно кожному працівнику від стажу педагогічної роботи);

- надбавка за престижність – (педагогічним працівникам – від 5 до 20 відсотків посадового окладу);

- надбавка за особливі умови роботи – (працівникам бібліотек - до 50 відсотків посадового окладу);

- надбавка за звання аматорського колективу «народний аматорський» або «зразковий дитячий» - 10 відсотків до посадового окладу;

- надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи – до 50 відсотків посадового окладу;

- надбавка за почесне звання “заслужений” – 20 відсотків посадового окладу ;

- доплата за ранг державного службовця;

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, перебування у відпустці без збереження заробітної плати);

- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

- за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

- водіям автотранспортних засобів:

- а) надбавки за класність водіям ІІ класу – 10 відсотків, водіям І класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

- б) доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Надбавка за почесне звання виплачується працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з почесним званням.

Конкретний розмір надбавок визначається керівником такого підрозділу за погодженням з відділом культури і туризму в межах економії фонду оплати праці.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

3.8. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, надбавка за складність, напруженість у роботі, доплати: за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (у тому числі – керівника або заступника керівника структурного підрозділу); за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, як правило, наприкінці кожного календарного місяця. Означені надбавки можуть встановлюватись щорічно на початок року.

4. Матеріальна допомога та інші види матеріального заохочення

4.1. Для вирішення соціально-побутових питань надається матеріальна допомога в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

4.2. Матеріальна допомога надається за основним місцем роботи.

4.3. Матеріальна допомога надається за заявою працівника в межах наявності коштів; розмір її встановлюється наказом начальника відділу культури і туризму.

Начальник відділу

культури і туризму                                                 А. ІВАСЮК

Голова районної організації

профспілки працівників культури                        Ю. КРАВЧУК


Карта
Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
КРАСНОСІЛЬСКІ ВІТРЯКИ
Всеукраїнський фестиваль
народної творчості, історії
та побуту

http://krasnosilvit.at.ua
Copyright MyCorp © 2021
Зробити безкоштовний сайт з uCoz